onsdag 1 augusti 2018

Vulkanutbrottet 2011 i Japan att minnas

Jordbävningen
som inträffade fredagen den 11 mars 2011 
klockan 14.46 lokal tid.


Dess hypocentrum låg på cirka 25 kilometers djup vid Japanska graven utanför kusten i regionen Tohoku i Japan, cirka 380 kilometer från Tokyo

Jordbävningen var den kraftigaste som har drabbat Japan sedan mätningar påbörjades och preliminärt den femte kraftigaste i världen sedan år 1900.

Jordbävningen föregicks av ett antal större förskalv, inledningsvis med ett skalv på 7,2 MW den 9 mars cirka 40 km från skalvet den 11 mars. Detta förskalv följdes samma dag av ytterligare tre, som uppmättes till en intensitet av 6 MW.[6] En minut före den stora jordbävningen reagerade systemet "Earthquake Early Warning", som är kopplat till runt 1 000 seismometrar runt om i Japan, och man hann via TV varna miljontals människor.[7]

Jordbävningen började 14.46 lokal tid (06.46 CET). Dess epicentrum låg utanför kusten i regionen Tohoku i Japan. Från början bedömdes den vara av magnitud 7,9, men uppgraderades snart till 8,8 och senare till 8,9 av USGS.[4] Mätningar vid Harvard University uppgraderade den till 9,1 dagen efter skalvet,[1] och Japans meteorologiska institut beräknade det till magnitud 9,0 två dagar efter skalvet.[8]

Ett stort antal efterskalv följde huvudskalvet. De tre största, med magnituder mellan 7,0 och 7,4, inträffade inom en timme.[9] Under de första dygnen som följde därefter skakades området av flera hundra efterskalv på magnitud 4,5 eller större.


Geofysisk påverkan
I en rapport från U.S. Geological Survey meddelades att Honshu, Japans största ö, flyttades 2,4 meter i riktning mot Nordamerika som en direkt följd av skalvet.[11] 

Denna massförflyttning på ena sidan av jordklotet ledde till att jordens figuraxel (den axel runt vilken jordens massfördelning är symmetrisk) flyttades några centimeter, 17 cm enligt US Geological Survey[12], 25 cm enligt Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi[13]

Detta gör att jorden snurrar lite obalanserat (att flytta Japan några meter är som att flytta en av de små balansvikterna på ett bildäck), vilket i sin tur leder till att rotationsaxeln efter hand ändrar vinkel. Jordens rotationshastighet bör också ha ökat en aning, så att ett dygn blir 1,8 mikrosekunder kortare.
Tsunami[redigera | redigera wikitext]


Förväntad energidistribution för tsunamin uppskattat av amerikanska NOAA.
Animation från NOAA som visar tsunamins färdväg.
En efterföljande tsunami slog till mot Japans östra kust efter jordbävningen. Tsunamivarningar utfärdades i över 20 länder runt om Stilla Havet, däribland Ryssland, Indonesien, Australien, Nya Zeeland och länder längs Sydamerikasoch Centralamerikas kust mot Stilla Havet. Även på Stillahavsöarna utfärdades tsunamivarningar samt i USA:s delstater Hawaii och Alaska. CNN angav senare i TV-sändningar en "tidtabell" för tsunamin.


Den största staden i regionen, Sendai, drabbades hårt av förödelsen längs kusten.

Vid 11-tiden UTC konstaterades att tsunamin inte gjort någon skada på Taiwan och för Nya Zeeland nedgraderades varningen. Vid 12-tiden UTC nådde tsunamin norra Indonesien, men då som bara en halv meter hög. En tio meter hög tsunami rapporterades från hamnen i miljonstaden Sendai på Japans östra kust.[14]

Polisen i Sendai rapporterade att 200 till 300 kroppar har hittats längs kusten i Sendai ifrån tsunamin som slog till mot staden efter huvudskalvet.[15] Minst 1000 personer saknades eller befaras vara döda den 11 mars.[16] Den 12 mars ökades denna siffra till över 10 000 personer, efter att hamnstaden Minamisanriku undersökts.[17] Japan Railways meddelade den 11 mars att man inte kunde lokalisera fyra tåg som färdades längs Japans östkust då tsunamin slog till.[18] Andra rapporter säger att även ett passagerarfartyg med upp till 100 personer saknas efter tsunamin.Vidare andra olyckor

Världens största jordskred

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar