lördag 29 juli 2017

Jordens stora befolkningsökning


Befolkningsökning den  21/12-2017 KL, 14,00  7 589 488 640

Befolkningsökning den  14/12-2017 7 587 916 200

Befolkningsökning, hitintills i år        77 312 669       9/12-2017
Befolkningsökning den 10/12-2017   77 665 520      KL. 14,34 
Befolkningsökning den  14/12-2017  78 574 850      Kl.   15,05
Befolkningsökning den  21/12-2017   81 144 525      kl.   13,45

Befolkningsökningen kom över i 80 miljoner i år

Annat:
Ökenutbredning i Världen, 11 656 780 hektar
Markförluster, erosion,         6 801 061 hektar
CO2-utsläpp i år,                 37 737 710 000 Ton
Industriutsläpp i år                        9 512 327 Ton
Militära utgifter av alla stater  i år,  2 813 000 000 $ idag
Svältande människor just nu,            823 246 267 människor
Personer som dött av svält idag        17890  människor
Personer utan tillgång till dricksvatten,   584 536 929 människor

Jag skriver,
Räddningen är befolkningsminskning och att alla kvinnor skall få
tillgång till p-piller, också män.
Att alla religioner inser att Världen går under om vi skall föda flera barn.
Se hur snabbt det gick för Kina,
Befolkningsminskning inte ökning.
Befolkningen i Sverige har ökat dubbelt under min livstid.
Skrivet idag den 21 december 2017Delar av dagens brott  2017-12-14


2017-12-14 13:55, Inbrott, Falun

Dalarna: Inbrott i bostad på Britsarvsvägen.


2017-12-14 12:55, Stöld/inbrott, Vimmerby

Kalmar län: Ínbrott, Vimmerby energi & miljö, Vimmerby.


2017-12-14 12:24, Stöld/inbrott, Norrtälje

Stockholms län: Tvärgatan, Norrtälje. Inbrott i bostad.


2017-12-14 12:05, Misshandel, Södertälje

Stockholms län: Järna. Man misshandlad när han sa till gratisåkare.


2017-12-14 11:24, Rån väpnat, Uppsala

Uppsala län: Netonnet på Fyrisparksvägen i Uppsala har utsatts för ett väpnat rån.


2017-12-14 11:23, Brand, Krokom

Jämtland: Två bilar som brinner i Ås.


2017-12-14 08:32, Stöld, Kristinehamn

Värmland: Bensinsmitning med mera område Broängen


2017-12-14 08:15, Inbrott, Säter

Dalarna: Inbrott på restaurang under natten.


2017-12-14 07:22, Övrigt, Uppsala län

Under onsdagen grips tre personer för människorov.
Under onsdagen grips tre personer, en kvinna och två män, för människorov. Enligt uppgifter har brottet har ägt rum i Bålsta.
Senare anhålls kvinnan och de två männen för människorov och grovt rån. Ärendet leds nu av åklagare och polisen lämnar ingen ytterligare information i ärendet.

2017-12-14 03:23, Misshandel, Malmö

Skåne: Taxichaufför misshandlad, Industrigatan, Malmö.


2017-12-14 02:36, Rån väpnat, Uppsala

Uppsala län: Två personer grips efter ett rån på Valvgatan i Uppsala.


2017-12-14 02:12, Misshandel, grov, Södertälje

Stockholms län: Övre Torekällsgatan, Södertälje. Man knivskuren i handen.


2017-12-14 02:00, Stöld, Bjuv

Skåne: Stöld av drivmedel från fem personbilar, Kyrkvägen, Bjuv.


2017-12-14 01:55, Skadegörelse, Växjö

Kronoberg: Fyra däck på polisens radiobil sönderskurna, Araby.


2017-12-14 01:35, Stöld/inbrott, Båstad

Skåne: Inbrott i kontor, Kyrkogatan, Båstad


2017-12-14 00:45, Rån, Växjö


Kronoberg: Rån, Araby.

2017-12-14 00:30, Misshandel, Kalmar

Kalmar län: Misshandel, Larmtorget.


Den 21 september, släppte BRÅ 
sin halvårsstatistik över anmälda brott 2017

Den som tar sig tid att läsa igenom hela rapporten kan konstatera att det finns ytterligare en kategori brott under rubriken ”brott mot person” som har ökat. Anmälda sexualbrott har nämligen ökat med fyra procent – och våldtäktsanmälningar har ökat med hela fjorton procent.
Ja, du läste rätt – fjorton procent. Nog är det märkligt att BRÅ inte anser en fjortonprocentig ökning av ett synnerligen allvarligt brott vara värd att omnämna i sin inledande sammanfattning över förändringar i kriminalstatistiken? Det är nästan så att jag misstänker att BRÅ försöker gömma den här beklagliga utvecklingen – men på sidan femton kan man alltså läsa att det anmäldes 3430 våldtäkter första halvåret 2017. Det är detsamma som 19 våldtäkter per dygn – att jämföra med 17 våldtäkter per dygn 2016 (totalt 6720 våldtäkter under hela 2016). Kanske är detta bara toppen på ett isberg? Mörkertalet befaras vara stort när det gäller sexualbrott. Få anmäler. Enligt en artikel Feministiskt perspektiv, publicerad på den tiden våldtäkter fortfarande betraktades som en feministisk fråga, är det bara var tionde våldtäkt som anmäls.
NTU:s resultat bekräftar farhågan att få anmäler sexualbrott. 2015 angav 1,7 procent av kvinnorna att de utsatts för någon form av sexualbrott under 2015. Det är en rejäl ökning från 2014 då självrapporteringen gjorde gällande att 1,4 procent av kvinnorna utsatts. Enligt BRÅ har antalet anmälda våldtäkter ökat stadigt mellan 2007 och 2016 – med 41 procent. Ökningen kan delvis förklaras med att lagstiftningen angående våldtäkt ändrades 2013, men det förklarar knappast hela den enorma ökningen. Det som är riktigt oroande är att ökningen inte tycks avta – mellan 2015 och 2016 ökade anmälningarna om våldtäkt med 13 procent och enligt halvårsstatiken för 2017 har anmälningarna ökat med 14 procent. Ökningen avtar alltså inte. Tvärtom. Den ökar.
BRÅ beskriver sitt uppdrag så här: ”BRÅ är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.” Deras uppgift är, enligt deras egen programförklaring, att ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter genom att inhämta kunskap om brott, brottsoffer och gärningsmän. Min fråga till BRÅ är varför de inte sköter sitt uppdrag.
En ökning på 41 procent på ett decennium borde få alla varningsklockor att ringa – och att anmälningarna stadigt blir fel borde föranleda utredningar, rapporter och förslag på åtgärder. Varför struntar BRÅ i att svenska kvinnors otrygghet växer? Att utsattheten för sexualbrott ökar?

Att antalet anmälda våldtäkter stadigt blir fler – tvärtemot vad Ylva Johansson, integrationsminister påstod i en intervju med BBC News i våras: ”The level of rapes is going down and is going down and going down.” Det absurda påståendet visar med all önskvärd tydlighet att BRÅ inte informerat regeringen om ökningen av våldtäkter i Sverige de senaste åren.
En sexualbrottsutredning med uppgift att stävja denna utveckling bör tillsättas. En nödvändig början är att statistik angående förövaren samlas in – vem är han? Ålder? Etnicitet? Ja, jag anser att det är väsentligt att undersöka våldtäktsmannens etnicitet. Eftersom tidigare forskning visar att män från Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade vid sexualbrott är detta ytterst relevant att undersöka – inte minst då ökningen av våldtäkter sammanfaller med en mycket stor invandring av män från just dessa regioner.
Den könsmässiga obalansen i den grupp som invandrat under senare år innebär också särskilda problem, inte minst då vi diskuterar sexualbrott. Vid 2015 års slut var könsfördelningen mellan pojkar och flickor i åldersgruppen 16-17 år uppseendeväckande skev: 123 pojkar på 100 flickor. Professor Valerie M Hudson diskuterade problematiken i en mycket uppmärksammad artikel: ”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige” (). Det är väl känt att unga män utför fler brott än någon annan kategori i samhället. Detta gäller i synnerhet unga män i utanförskap. Att då kraftigt öka denna grupp ställer naturligtvis till problem. Hudson anger att framförallt våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor ökar då männen blir fler. I en intervju Corren  exemplifierar Hudson med våldtäktsstatistiken i Alaska där mansöverskottet är stort – 108,5 män på 100 kvinnor. Antalet våldtäkter är tre gånger högre i Alaska än genomsnittet i USA (där kvinnorna utgör cirka 51 procent av befolkningen, det vill säga 101 kvinnor på 100 män).
Det tycks alltså finnas goda skäl att vara oroliga över den obalans i kön som vi nu ser i Sverige. Enligt den tidigare nämnda BRÅ-rapporten från 2005 är dessutom sannolikheten för att begå brott som våldtäkt och försök till våldtäkt fem gånger högre hos utrikesfödda än hos män födda i Sverige, i all synnerhet hos män födda i Mellanöstern och Nordafrika.

Om vi verkligen vill komma tillrätta med ökningen av våldtäkter måste vi också ställa obekväma frågor och klara av att hantera de svar vi får. Inte förrän vi har all information vi kan skaffa kan vi genomföra rimliga åtgärder. Nu famlar vi i blindo, frågorna är många fler än svaren och de konstruktiva lösningarna lyser med sin frånvaro. BRÅ bör, å det bestämdaste, uppmanas att utföra sitt uppdrag: att ta fram fakta om brott, brottsoffer och gärningsmän så att regering och myndigheter kan föreslå åtgärder och ta itu med problemet.  

Ann Heberlein


Våldtäkter

Ökning av anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden


Brå publicerar preliminär statistik över anmälda brott 2016.

Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade igår den 12 januari den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Antalet anmälda brott under 2016 anmäldes var drygt 1,5 miljoner brott, en ökning med mindre än en procent.
Under 2016 anmäldes drygt 275 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är sju procent fler brott än 2015. 
Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 560 brott och anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott.
De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 är bedrägeribrott samt brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2016 var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.
Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
Den slutliga statistiken över anmälda brott 2016 publiceras den 30 mars 2017.2 miljoner nya har kommit till Sverige.

Sverige riskerar att klyvas i två delar– den ena delen är islamistisk

Soheila Fors, Framför mig ser jag en jugoslavisk situation utvecklas med splittring av landet i isolerade enklaver.


Sedan 1980-talet har 2 miljoner människor flyttat till Sverige. Idag är var femte innevånare i landet antingen född utomlands eller av två utländska föräldrar. Vi är många och vi kommer att förändra Sverige för alltid men på vilket sätt?

Kommer Sverige att bli mer slutet och kontrollerande eller mer öppet och fritt? Kommer landet att bli mer demokratiskt eller mer autoritärt? Kommer kvinnor att få leva i frihet eller kommer deras liv att inskränkas? Framtiden är inget obevekligt öde utan en verklighet som vi skapar idag och bygger vidare på.

Det finns många tecken att oroas över. En av de allra mest skrämmande är delningen av vårt samhälle i minst två helt oförenliga delar. Framför mig ser jag en jugoslavisk situation utvecklas med splittring av landet i isolerade enklaver.Drivande i utvecklingen är två motsatta krafter. Dels är det sekulariseringen och relativiseringen av värderingar i det gamla Sverige. Dels är det den wahabitiska väckelse som går över hela den sunnimuslimska världen, även över våra förorter.

Jag kommer inte att skriva om alla de som flyttat till vårt land och gör en fantastisk insats nu när krigsbarnen, fyrtiotalisterna eller ”jätteproppen Orvar” lämnar arbetslivet och börjar belasta hälsovård och social omsorg. Jag har inte glömt dem som kör våra taxibilar, städar och jobbar i vården. Jag är ju en av dem och vi är bra för Sverige! Men nu vill jag rikta din blick mot deras fiende:

Det som oroar mig är den muslimska fundamentalistiska väckelse som stjäl framtiden, hoppet och friheten från de nyanlända. Efter att den förött sitt hemland och gjort det fattigt, förtryckande och obeboeligt, förföljer den religiösa fanatismen nu sina offer till det nya landet. Som en vargflock som tagit sig in i fårhagen kannibaliserar den på människors frihet och trygghet.

Den rövar barnen och ungdomarna från familjen och fyller deras sinnen med undergång och utanförskap. Kvinnor tvingas till ofrihet för att inte anses vara tillgängliga för en ideologi som kallar övergreppen på otrogna och avfälliga för en gudstjänst. Vargarna kom inte med trygghet och fromhet som de själva hävdar. De kom med kontroll och fruktan.

Om du som svensk reagerar när nu ser män i traditionell muslimsk klädnad på väg till moskén på fredag så är det inget mot de känslor det väcker hos främst invandrarkvinnor. Hur jag vet? Jag är född i den miljön. Jag var med när fundamentalismen tog över ett land. Vi som kommer från Mellanöstern vet vad de vill. Vi kan deras program och absolut inget har förändrats.

Samma svarta revolution som förödde allt när islams guldålder gick under i Baghdad på 700-talet, förödde Iran på 1970-talet och drog fram i Acheprovinsen i Indonesien och i Syrien på 2000-talet.

Den som ser islamismen som ett hot mot Sverige ska alltså veta att den ses som ett ännu större hot för de invandrare som bor i våra förorter. Det största hotet riktas mot kvinnorna, alltid mot kvinnorna. Den egendomligaste av allianser verkar ha uppstått mellan islamismen och feminismen.

Fast de borde vara varandras fiender förenas de än så länge i ett gemensamt hat mot den vite mannen. Det liknar den allians kommunister, demokrater och islamister hade mot shahen av Iran. De var såta bröder bundna av ömsesidiga löften så länge islamismen behövde kommunisterna och demokraterna. Sedan när den striden var vunnen vändes knivarna mot oss.

När islamismens program för att bygga ett teokratiskt samhälle, sharia, lanseras i en ny kultur så handlar det alltid om samma frågor: Begränsning av kvinnors frihet, könsåtskillnad, religiös polis (ofta självutnämnd) som kontrollerar efterlevnad av regler och indoktrinering av unga. (Under mitt arbete i Kurdistan fick regeringen en stor donation från Saudiarabien till skola och lärare. Alla var naturligt glada för gåvan tills resultaten visade sig. Skolan var en madrassa som indoktrinerade barnen till fundamentalister. Skolan stängdes naturligtvis och lärarna sändes tillbaka.)

I vårt arbete i Tehusen runt om i Sverige, i Sveriges största skyddade boende för människor utsatta för hedersvåld och inte minst i min mejlkorg får jag dagliga bevis på att precis samma mönster håller på att etableras i Sverige.

Vad ska vi då göra för att hejda vågen?

En stor svårighet är det som jag började inlägget med, att vårt samhälle driver isär. Ett rikt vitt individualistiskt, gudlöst samhälle som liknar Sodom och Gomorra i islamisternas ögon har svårt att kommunicera med en fattig islamistisk, religiös, moralistisk gruppkultur. Svensk integration försöker förena olja och vatten. Det är ett närmast omöjligt projekt.

Lyckas vi inte överbrygga klyftan är uppbyggnaden av ghetton, reservat skilda från det svenska samhället den enda möjligheten. Om inte det skulle skörda så många offer bland kvinnor och flickor så skulle vi bara låta saker ha sin gång. Vill de ha utanförskap i Seved så låt dem hållas!

Bygg murar runt deras värld och låt dem sköta sig själva. Låt dem bara komma ut mot uppvisade av pass eller id-kort. Men är det här ett Sverige vi verkligen vill ha? Vill vi inte ha ett öppet samhälle där alla har rum?

Vi måste ha klart för oss att det här är en ideologi vi möter och ideologi bekämpas främst inte med arbete och bostäder. Den bekämpas med motbilder, med andra ideologier. Jag vill här lansera ett koppel förslag att fundera vidare på. Varsågoda, ta för er och pröva hur det verkar:

- SFI, Samhälls- och Religionskunskapen ska ha de bästa lärarna. Dessa tjänster är inga avstjälpningsplatser för mindre dugliga. Tjänsterna ska tillsättas med de bästa pedagogerna som får lön därefter. De för det ideologiska samtalet i klassrummen och de får ta kulturkrockarna. De bygger broar i landet.

- Avprogrammeringsprogram av samma slag som funnits för medlemmar i kontrollerande sekter ska erbjudas unga människor som radikaliserats av hatkulter. De måste kompletteras med program för identitetsskydd och flytt till annan ort.

- Polis måste få resurser att ta tillbaka förorterna. I väntan på dom får inte kriminella friges utan de måste kunna hållas häktade till deras sak prövats. Det finns kriminella utan någon som helst identifikation med vårt samhälle som helt enkelt måste lyftas ur samhället under långa fängelsestraff. I fängelset ska de erbjudas liknande avprogrammering som ovan.

- Uppehållstillstånd måste vara villkorade. De som lever i enlighet med svensk lag har absolut inget att frukta.

- Kanske måste vi införa en medborgarförsäkran liknande det amerikanska pledge to the flag var man lovar att respektera mänskliga fri- och rättigheter.

- SFI ska börja dag ett i landet.

- Kvinnorna ska få ett särskilt stöd till egenmakt och integration. Att gå SFI ska vara villkor för uppehållstillstånd, naturligtvis med vissa hälsomässiga undantag.

- Skolinspektionen bör med språkkunnig personal oaviserat inspektera undervisningen på muslimska friskolor.

-Kultur och föreningsbidrag delas ut mot försäkran att verksamheten sker i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Där så inte sker kan bidraget dras in. Skattemedel ska inte finansiera besök av radikala förkunnare som uppviglar mot vårt samhällsskick.

- Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är inga eviga tillstånd utan något som varje generation måste vinnas för.

Soheila Fors

Soheila Fors var ute och shoppade för klänningar och visades av den kvinnliga detaljhandelskonsulenten. Strax efter en man, som Fors härledde till att vara ägare till affären, pratade med kontorist i Somalian om Fors och hennes brist på hijab, skrev Fors i en artikel för Nyheter 24.
"Kvinnan vände mig och sa," Tyvärr kan du inte köpa den ". "Tänk dig att gå till en butik och inte köpa mat och mjölk," svarade jag. "Sverige är en demokrati", svarade hon. Ja, det är en demokrati. Jag kommer in med eller utan hijab ", hävdar Fors i hennes stycke.
Upplevelsen lämnade Fors säger att hon kände att hon hade "återvände till Irans religiösa förtryck." Fors lämnade Iran i 1993 efter att ha varit en del av en rörelse mot den islamiska regeringen där. Sedan dess har hon varit uttalad om islam och kvinnors problem och har lett henne att möta dödshot från stöd från den islamiska staten terrorgrupp.
"De skriver att de vet var jag bor och att döda min familj", sade Fors tillbaka 2015.
Enligt Fors har många personer på sociala medier sagt att hon ska föra diskrimineringsavgifter mot affären, men hon har beslutat sig för att det skulle kunna leda till potentiell etnisk konflikt mellan iranier och somalier i Sverige.
Istället har hon förespråkat en bojkott av affärer som använder samma slags praxis som säger att svenskar inte borde spendera sina pengar i butiker som tar sådana åtgärder.
De två ideerna om feminism och konservativ islam har upprepade gånger stött på huvud i Sverige de senaste åren. Ett av de mest kända och senaste fallen var när flera feminister ansåg att de var tvungna att lämna områden som "no-go-zoner" på grund av förekomsten av strikta islamiska trosuppfattningar.
I Stockbys Stockholms innerstad är kommunen fast besluten att lösa problemet med att kvinnor känner sig osäkra men vad de kallar "feministisk stadsplanering". Förespråkare av den nya politiken säger saker som mer gatubelysning och flyttning av vissa kaféer kommer Göra området mer säkert för kvinnor.
Vissa svenska feminister säger att det verkliga problemet i förorterna inte är de islamiska hårdare utan snarare män i allmänhet. Chef för det svenska feministpartiet Feministinitiativet (FI) Victoria Kawesa sa, "den gemensamma nämnaren är mäns förtryck och dominans."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar